Kirasını Ödemeyen Kiracı Hakkında İhtarname

SİZİ ARAYALIM
Kirasını Ödemeyen Kiracı Hakkında İhtarname

 ………………………………NOTERLİĞİ’NE

 

 

 

İHTARNEME

 

 

 

İHTAR  EDEN                             :    ……………., TC…………………..

ADRES                                          :

MUHATAP                                  :  

ADRES                                          :

İHTAR KONU                             :  Ödenmeyen kira borcu ve  Elektrik borcu hk.

KİRA KONUSU 

TAŞINMAZIN ADRESİ            :     

KİRA SÖZLEŞMESİ TARİHİ  :   

AYLIK KİRA                               :    ………………..-TL.

KİRAYI  NASIL ÖDEDİĞİ       :   …………………..

ÖDENMEYEN KİRA TUTARI:    …………….TL. kira ve ………………...-TL. …………. borcu ve cezası

HANGİ DÖNEME AİT OLDUĞU:

 Muhatap Yukarda yazılı adresteki taşınmazda kiracı bulunmaktadır. Kira sözleşmesi, Aylık kira bedeli ve ödeme şekli yukarda belirtilmiştir. Muhatap kiracı, kira sözleşmesi gereği peşin ödenmesi gereken, Yukarda belirtilen döneme ait toplam kira borcunu ve ……………borcunu bu güne kadar ödememiştir.

İş bu ihtarnamenin,  tebliği tarihinden itibaren muhatabın, ödenmemiş olan kira borcunu 30 gün içinde ödemesini, aks halde Borçlar Yasasının ilgili maddesi gereğince aktın feshi kiralananın tahliyesi ve birikmiş kira bedelinin tahsili için dava açılacağını, dava nedeniyle yapılacak tüm giderlerin talep edileceği bildiririm.

İhtarname metni tarafımdan söylenerek yazdırılmıştır.

 

              Sayın Noter;  İş bu ihtarnamenin bir nüshasının PTT aracılığı ile muhataba tebliğini, bir nüshasının daireniz dosyasında saklanarak bir nüshasının tarafıma verilmesini talep ederim …./…../….

                                                                                            

 

 İhtar Eden …….

 

UYGULAMA KULLANMAYA BAŞLA MESKEN