işletme Projesi ve Aidat Sorunsalı

SİZİ ARAYALIM
işletme Projesi ve Aidat Sorunsalı

Başta Kat Mülkiyeti Kanunu olmak üzere konuyla ilgili yayınlanan ve ifade edilen yönetmelik ve mevzuatları tam olarak anlamak ve uygulamak mümkün olamayabiliyor. Bizler bu başlık altında bir çok kez bahsi geçen fakat pek te ilgimizi çekmeyen ya da uygulanmasına rağmen ne olduğu hakkında bilgi sahibi olunamayan işletme projesi ve aidat tanımlarını sizler için anlaşılır bir dille özetleyeceğiz. 

Aidat ; site,bina,rezidans,iş merkezi,çarşı vb gibi toplu yapıların ortak kullanım alanlarına ait  giderlerin karşılanabilmesi ve yapının varlığını sağlıklı bir biçimde devam ettirebilmesini sağlamak amacıyla bahsi geçen yapıya ait bağımsız bölümlerin ( daire, dükkan,depo vb ) ödemesi gereken maddi bedeldir.

Aidat olarak bir bedelin belirlenebilmesi için yapılan gider analizine ( maliyet analizi de denebilir ) işletme projesi denir.

İşletme projesi yapıya ait gider kalemlerinin mevcut tutarları ve olası makul tahminli yeni gider tanımlarının belirlenerek aylık yahut yıllık bazda toplamının alınması ve yapıya ait bağımsız bölüm başına düşen maliyetin hesaplanması işlemidir. Burada dikkat edilmesi gereken aidat bedelinin işletme projesi sonucundan afaki oranlarda yüksek yahut düşük olması resmi kurumlarca ve denetim merciilerince kabul görmemektedir.

Hazırlanan işletme projesinin kabul görmesi için bir diğer unsur ise bağımsız bölüm sahiplerinin imzasına tabi  tutulmasıdır. 

Yapıya bağlı bağımsız bölümlerin hepsi istisnasız ortak alan giderlerine katlanmakla mükelleftir. 


 


UYGULAMA KULLANMAYA BAŞLA MESKEN